Zorgindicatie

Thuiszorg is een onderdeel van het basiszorg van uw zorgverzekering. Om dit te kunnen ontvangen heeft u een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), deze bepaalt hoeveel en welke zorg u krijgt. Vaak heeft u al zorg in Nederland en kan dit gecontinueerd worden in Spanje.

Mocht u geen indicatie hebben omdat in Spanje de thuiszorg wordt gestart, dan zullen wij u uitleggen welke stappen en documenten hiervoor nodig zijn.

Meestal is de duur van deze zorg in het buitenland beperkt, namelijk maximaal 13 weken.

Financieringsvormen

De zorg kan vanuit Nederland gefinancierd worden, zowel vanuit de zorgverzekeringswet als PGB en WLZ. In België zijn wij ook erkend en vindt er vergoeding plaats vanuit de Mutaliteit, VAPH en soms de hospitalisatieverzekering. Daarnaast is het natuurlijk ook mogelijk om  particuliere zorg in te kopen. De tarieven zijn afhankelijk van uw wensen. Voor een overzicht van onze tarieven kunt u contact met ons opnemen.

Natuurlijk kunnen wij u helpen om de vergoeding met de desbetreffende organisaties te regelen.

Heeft u vragen of behoefte aan advies?

Neem voor een overzicht van onze tarieven contact met ons opnemen.