Hulp bij verlies en rouw

Binnen de thuiszorg komen wij ook mensen tegen die in een moeilijke fase van het leven verkeren. Rouw speelt hierin soms een grote rol. Een luisterend oor en onze ondersteuning kan helpen, echter soms is deze niet afdoende. Gelukkig zijn er aan de Costa Blanca verscheidene professionele Nederlandssprekende hulpverleners die mensen bij verlies en rouw kunnen helpen. Wij geven de cliënt graag deze handreiking wanneer blijkt dat het nodig is.