Ook zijn er verzoeken voor Nederlandssprekende thuiszorg in Frankrijk. Wij zullen onderzoeken of ook in Frankrijk de Nederlandssprekenden en anderstaligen door ons geholpen kunnen worden. Hopelijk hoort u hierover snel van ons!