Verandering regel PGB budget

Dit zeer goede nieuws voor de houders van een persoonsgebonden budget wil ik graag met u delen. Het geeft u de ruimte om langer dan de huidige 13 weken, zorg in het buitenland af te nemen

Het AD schrijft hier het volgende over:

Een persoonsgebonden budget (pgb) mag voortaan worden gebruikt om zelf zorg in te kopen in alle lidstaten van de Europese Unie. 

Dat is het gevolg van een oordeel van de Centrale Raad van Beroep, dat vandaag is gepubliceerd. De zaak was aangespannen door een man die een persoonsgebonden budget had aangevraagd om zorg in te kopen die in Portugal werd verleend.

Het zorgkantoor weigerde deze constructie. Volgens onze huidige wetgeving kan bij verblijf buiten Nederland slechts dertien weken per jaar zorg worden ingekocht met een pgb. Die hulp moet ook een voortzetting zijn van in Nederland gestarte zorg.

In strijd met Europees recht

De rechtbank gaf het zorgkantoor eerder nog gelijk, maar de Centrale Raad van Beroep maakt nu gehakt van de beperkende voorwaarden. Die zijn in strijd met het recht van de Europese Unie, namelijk het recht op vrij verkeer van diensten.

Het zorgkantoor en het ministerie van Volksgezondheid hebben ook niet aannemelijk gemaakt dat de toegang tot de zorg in Nederland straks in gevaar komt. Dus staat het mensen met een pgb volgens de Raad vrij om zich te wenden tot een dienstverlener in een andere EU-lidstaat.

Duurzame banden met Nederland

Overigens, benadrukt de rechter, blijft gelden dat iemand alleen recht heeft op een pgb als diegene ‘duurzame banden van persoonlijke aard’ heeft met Nederland. In de praktijk zal iemand in Nederland moeten wonen en verzekerd moeten zijn.

(Bron: het AD 16-4-2018)