Veranderingen na ziekenhuisopname

In de thuiszorg ondersteunen wij met regelmaat mensen na een ziekenhuisopname. In de meeste situaties komt iemand weer op krachten en kunnen wij ons terugtrekken. Echter zijn er ook situaties, waarin na een voorspoedig lichamelijk herstel toch ineens een terugval in lichamelijke of psychische gesteldheid is. In die gevallen hebben wij extra aandacht voor de veranderingen die tijdens de ziekenhuisopname of erna zijn ontstaan. Verandering van eet- en drinkpatroon, medicatiegebruik en het herstelproces kan grote veranderingen in het lichaam veroorzaken. Wanneer iemand bijvoorbeeld afwezig of verward raakt, is het in ieder geval raadzaam om een arts te consulteren.