Personeelstekort zorg Nederland en België, wij denken mee!

Personeelstekort zorg Nederland en België, wij denken mee!

Raar toch hè….. In Spanje veel Nederlandssprekende verzorgenden en verpleegkundigen zonder werk …… In Spanje prachtig aangepaste huizen voor hulpbehoeftigen…… In Spanje is de zorg goedkoper dan in Nederland en België…….

Wij zien een oplossing voor het personeelstekort in Nederland en België, voor de kosten die de pan uitrijzen en voor een comfortabel, fijne tijd voor zorgbehoeftigen.

Nederlandse zorgverzekeraar/Belgische mutualiteit, is het niet een mooi moment om hier weer eens het gesprek over te voeren?